[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wikichanges] Wiki page Viktor Medrano changed by viktorThe page Viktor Medrano was changed by viktor at 11:30 PST

You can view the page by following this link:
 
http://www.lojban.org/tiki/Viktor%20Medrano

You can view a diff back to the previous version by following this link: 
http://www.lojban.org/tiki/tiki-pagehistory.php?page=Viktor%20Medrano&compare=1&oldver=66&newver=67


***********************************************************
The changes in this version follow below, followed after by the current full page text.
***********************************************************


+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
@@ -Lines: 3-7 changed to +Lines: 3-7 @@
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }

- !~~purple:ni'o me la lojban i se'i i'u le bantugulu cu verclibau mi i u'icai mi milxe tadjyju'o lo runbau noi me le lojbo e le pa'arbau i ji'a mi milxe tadjyju'o lo rarbau noi me le fraso e le spano e le brazo e lo latmo vrici i ji'a mi milxe djuno le ponjo i ji'a mi milxe tadjyju'o lo bangu drata i mi nelcu'a lo runbau ne semau lo rarbau i ju'aku'i mi nelci le du'u tadni lo liryraixa'u bangu noi sralo gi'a bemro gi'a ketco gi'a drata i la za'e xobis zo'u mi djica le kensa e le litru e le cidja e le mivmu'e e le runbau e le skinrxanime e le cumymu'efi'a i mi ba'o ze'a xabju le pongu'e i mi ca'o xabju le kadnygu'e i fa mi pu jbena fo le gugdepuxe~~
+ !~~purple:ni'o me la lojban i se'i i'u le bantugulu cu verclibau mi i u'icai mi milxe tadjyju'o lo runbau noi me le lojbo e le pa'arbau i ji'a mi milxe tadjyju'o lo rarbau noi me le fraso e le xispo e le brazo e lo latmo vrici i ji'a mi milxe djuno le ponjo i ji'a mi milxe tadjyju'o lo bangu drata i mi nelcu'a lo runbau ne semau lo rarbau i ju'aku'i mi nelci le du'u tadni lo liryraixa'u bangu noi sralo gi'a bemro gi'a ketco gi'a drata i la za'e xobis zo'u mi djica le kensa e le litru e le cidja e le mivmu'e e le runbau e le skinrxanime e le cumymu'efi'a i mi ba'o ze'a xabju le pongu'e i mi ca'o xabju le kadnygu'e i fa mi pu jbena fo le gugdepuxe~~

!~~purple:ni'o mi finti la'o kib [http://purl.oclc.org/net/marsano|Tatoeba] kib e la'o kib [http://jbo.wikipedia.org/wiki/User:Televido|Wikipedia] kib~~
***********************************************************
The new page content follows below.
***********************************************************

{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }{img src="img/wiki_up/mi_estas.jpg" }!~~purple:ni'o me la lojban i se'i i'u le bantugulu cu verclibau mi i u'icai mi milxe tadjyju'o lo runbau noi me le lojbo e le pa'arbau i ji'a mi milxe tadjyju'o lo rarbau noi me le fraso e le xispo e le brazo e lo latmo vrici i ji'a mi milxe djuno le ponjo i ji'a mi milxe tadjyju'o lo bangu drata i mi nelcu'a lo runbau ne semau lo rarbau i ju'aku'i mi nelci le du'u tadni lo liryraixa'u bangu noi sralo gi'a bemro gi'a ketco gi'a drata i la za'e xobis zo'u mi djica le kensa e le litru e le cidja e le mivmu'e e le runbau e le skinrxanime e le cumymu'efi'a i mi ba'o ze'a xabju le pongu'e i mi ca'o xabju le kadnygu'e i fa mi pu jbena fo le gugdepuxe~~!~~purple:ni'o mi finti la'o kib [http://purl.oclc.org/net/marsano|Tatoeba] kib e la'o kib [http://jbo.wikipedia.org/wiki/User:Televido|Wikipedia] kib~~

{ATTACH(all)}


_______________________________________________
Wikichanges mailing list
Wikichanges@lojban.org
http://mail.lojban.org/mailman/listinfo/wikichanges