[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

pemcitcita fa lu te porpi pagre li'u di'e .itu'e

lo zazyxabju
zo'u kiltci dansu
.i nu'o daspo mufsre
.i le minji poi fliba
zo'u tolkakne binxo
.i jimpe .i ku'i karcytro
sejo ke dimna turni

tu'u

________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com