[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: sanceJorge Llambias wrote:
> 
> >ma sance pa xance poi darxi simxu
> 
> i lo mutce tolcladu

.i .ienai ka'u lo tcelau 
.i ku'i ka'u lo'e trajycikna po'o cu ka'e tirna