[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

pemcilu li re prenu li'u di'e tcita .itu'e

prami do fa mi ni'inai
.i krici .ai
.i .iacu'icai
jalge lenu mi'o simfengu ranji
.i mi sanji
lemu'e lamji
do fa mi noi ze'i funca ke'a
fa lenu mi donbadre'a
kei .e'a

tu'u co'omi'e maikl.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com