[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [jbosnu] xa'unro'a xipabi
la maikl cusku di'e


salci le mu'e kancu fi le vomoi dekto fe le renvi
temci

i li'a mi jimpe le do sidbo i ku'i pe'i sepi'o zo kancu do na cusku sy i le nu renvi cu temci le nu jbena kei le nu mrobi'o i le renvi temci cu se kancu fi li pa i xu mi ca'o dukse le ka na'e se xanri i salci le nu le temci be le nu jbena bei le cabna cu nanca li vono i kancu li vo lei pu se renvi na'ardekto

>i e'u py salci le nu snada lo nanca be li vono

ju'o ba'e py. snada .i le drata na roroi snada kuzo'o

i u'i i ku'i pe'i zo snada cu nutli gi'enai roroi zabna


co'o mi'e xorxes

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com