[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [jbosnu] re: banzu xirebi
di'u du le ta'e jufra befi le spano girzu poi mela
boskos. i ra cusku le cinri jvinu pe'a pesera'a lo
bangu kuku pe'i

i xu le du'u lo se cmene cu zasti cu cinri i ma se fanva fu le jufra fo le glico i so'iroiku zoi gy something gy cu smuni lu ro da li'u

co'o mi'e xorxes

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com