[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [jbosnu] Re: re: banzu xirebi
la adam cusku di'e


> ro se cmene cu zasti

.i zo'o ge lu pamei jirna xirma li'u gi lu xamgu jecta li'u cu cmene .i
ku'i xu le se cmene cu zasti .i pe'i le du'u makau se cmene cu
cunso gi'e so'iroi na'e bilga le nu mapti lo ca'a zasti

i zo zasti cu selmanci toltinsa valsi i ka'e smuni lo jibni be le romei i cenba le ka smuni fo le farna be le do menli

.i loi valsi na makfa

i pe'i ro makfa cu piso'amoi valsi


co'o mi'e xorxes


______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com