[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: selsumne pemcimichael helsem wrote:
> 
> mi zanru le sidbo pe lu selsumne li'o ro le nu do muvdu li'o
> morji li'u .i .a'a le pamoi jufra cu se pagbu re sumti .e no
> bridi .iji'a le remoi jufra cu xamgu pilno lenu sumti canja

.i .ui mi gleki le nu do te pinka .i mi si'a nelci le morna be zo
selvreta .e zo selgleki .i mi fanva le pemci le glibau mu'i le nu se
tcidu ko'a goi le se pemci noi na jimpe fi la lojban. .i ku'i le so'i
lojbo morna be le pemci na ka'e se fanva .iseri'anaibo ko'a .iu gleki le
pemci 

.i ra'unai gau mi sance vreji le pemci .i le go'i cu zvati la'o zoi
kuot. http://www.sudval.org/users/swifty/lojban/ .kuot.