[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [jbosnu] re: banzu xirebi
vi jufra fazoi gy. That which has a name, exists. gy. i
.a'u nibli ledu'u dunli fa lenu cusku da kei lenu zastygau
da kei keiku .eji'a ledu'u lo ba'e xanri cu dunli zasti

i di'u smuni le du'u ba'e ro se cmene cu zasti enai le du'u ba'e su'o se cmene cu zasti i le pamoi cu cinri jvinu i le remoi cu nalcinri jetnu

co'o mi'e xorxes


______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com