[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [jbosnu] re: banzu xirebiFrom: "Jorge Llambias" <jjllambias@hotmail.com>
li'o
i di'u smuni le du'u ba'e ro se cmene cu zasti
enai le du'u ba'e su'o se cmene cu zasti

le puzi melu banzu li'ume'o jufra cu dramau ta'i lu zasti fa lo selcme li'u

i le pamoi cu cinri jvinu i le remoi cu nalcinri
jetnu

co'o mi'e xorxes

je'edo'uzo'oru'e
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com