[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[lojban-es] coi rodocoi rodo
i xu di'e drani
tu'e ti me le mi se ciska pe le cabdei .ije mi na djuno le du'u ma kau se
ciska .i mi nitcu lenu ciska kei le du'u cilre zo'e la lojban .i mi cafne na
ponse lo ta tavla .i ma temci zo'e lenu mi fanmo be lenu mi cilre zo'e la
lojban
tu'u mi'e betsemes
fe'o