[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

.e'o li'o rejgaumi tugni la xorxes. ledu'u lemi'o se benji nu'o ctuca vajni
leba cilre .i fu'epe'i le nunsnu be le marna na ckape .ije
mi'u le marna nu damva'o cu ckape camymilxe fu'o .i le ponse
po'o be ri cu ckape
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com